คณะผู้บริหาร

นางอามานี หิมมะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา