โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา


ปิดปรับปรุง


ป้อนเกรด สามัญ
ป้อนเกรด ศาสนา
 
 
ตรวจสอบเกรด สามัญ
ตรวจสอบเกรด ศาสนา 
 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 265 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทร 073 411093